Digitalisering vil i økende grad påvirke hvordan vi jobber i kraftforsyningen. Kunstig intelligens, skytjenester og innsamling av store data gjør at vi kan effektivisere arbeidshverdagen og driften. Kraftforsyningen eier og driver en av Norges mest samfunnskritiske infrastrukturer. Både myndighetene og ledelsen har derfor høy fokus på informasjonssikkerhet, et forhold som nett- og produksjonsselskapene må forholde seg til på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.

Det er store fordeler med digitalisering, men det endrer også risikobildet og vi blir mer sårbare for cyberangrep. Vi må etablere gode sikkerhetsmekanismer som beskytter verdiene våre i lik takt med den digitale utviklingen.