NVE oppfordrer selskapene til å samarbeide om løsninger og metoder for å tilfredsstille kravene som stilles innen informasjonssikkerhet i Beredskapsforskriften. Det er bakgrunnen for at FSK (Forum for informasjonssikkerhet i kraftforsyningen) ble stiftet på Hafslund Hovedgård 3.2.2010.

Forumet er en samlingsplass for de som jobber med informasjonssikkerhet i bransjen. Det er en etablert policy og kollektiv forståelse om at sensitiv informasjon som deles i forumet skal behandles strengt fortrolig. Medlemmene har hatt god nytte av erfaringsoverføring igjennom gode diskusjoner, workshops og arbeidsgrupper etc.

Den digitale utviklingen gjør at vi står ovenfor en rekke nye utfordringer. Forumet vil være en sentral møteplass for medlemmene for kunne styrke sin kompetanse og danne et nettverk i bransjen.