Gjennomførte konferanser

Høstkraftkonferansen 2022

Høstkraftkonferansen ble avholdt 20. – 21. september 2022.

Høstkraftkonferansen 2021

Høstkraftkonferansen ble avhold 09. og 10. november 2021.

Vinterkraftkonferansen 2020

Vinterkraftkonferansen ble avholdt 11. og 12. februar 2020.

Vinterkraftkonferansen 2019

Vinterkraftkonferansen ble avholdt 5. og 6. februar 2019.

Høstkraftkonferansen 2019

Høstkraftkonferansen ble avholdt 4. og 5. september 2019.

Vinterkraftkonferansen 2018

Vinterkraftkonferansen ble avholdt 12. og 13. februar 2018.

Høstkraftkonferansen 2018

Høstkraftkonferansen ble avholdt 18. og 19. september 2018.